Vår historia

Cleanboatprotector Sweden AB startade 2009 Vår vision är att förse hela den marina båtmarknaden med en helt giftfri och dessutom arbetsbesparande produkt som förebygger marin påväxt på båtskrov och detta till en rimlig årskostnad för båtägaren.

Peter Bjärsved

E-mail: peter@cleanboat.se

Tel: + 46 (0) 0730-336054